این سایت هم مانند سایت کلیک فکس یک سایت کم عمر اما موفق با پرداختی های منظم می باشد. سایت پی تی سی باکس در زمینه سایتهای تبلیغات کلیکی به شمار می رود.

تعداد آگهی های این سایت فعلا کمتر از کلیک فکس می باشد که به تدریج رو به افزایش می باشد و امیدواریم فعالیت در این سایت فراموش نشود.

دقت کنید که در این سایت برخلاف برخی سایتهای کلیکی دیگر زیرمجموعه های قابل خرید ربات نیستند و کاربران واقعی سایت می باشند پس کلیک آن تعریف نشده است پس ممکن است خیلی سود کنید یا ممکن است کمی ضرر نمایید.

PTCBUX تا امروز همه پرداختی های خود را انجام داده است و از نظر BigBoss مشکلی بابت فعالیت در این سایت ندارید.