جهت استفاده از نشست ها یا session در یک پروژه بر پایه cakephp میتوانید از کد زیر استفاده نمایید

 

این روشی بود که من استفاده میکنم و امیدوارم به درد شما هم بخوره. موفق باشید!